VETLLEM PER L’EMPRESA CATALANA

PROXIMITAT

Proximitat

Els millors serveis de prevenció i salut laboral amb un enfocament proper i pràctic

Llegir més

ESPECIALITZACIÓ

Un assessorament tècnic i específic per a cada cas, que no ofereix cap altre servei de prevenció del mercat

Llegir més

TERRITORI

Territori

Al servei del país des del coneixement profund del saber fer de l’empresa catalana

Llegir més

EXPERTS EN SOLUCIONS PERSONALITZADES EN PREVENCIÓ DE RISCOS I SALUT LABORAL

Seguretat
en el treball

Disseny de tècniques i procediments orientats a eliminar o disminuir el risc de que es puguin produir accidents de treball i malalties professionals.

Higiene
industrial

Estudi del medi físic, químic o biològic d’una determinada activitat laboral, per tal de prevenir el possible desenvolupament de malalties professionals.

Ergonomia i
psicosociologia

Adaptació del lloc i els mitjans de treball per a cada treballador, amb l’objectiu de minimitzar els riscos per a la salut i potenciar la satisfacció laboral.

Vigilància
de la salut

Identificació dels possibles riscos i problemes de salut que es puguin derivar pel fet de dur a terme una determinada activitat laboral.

Perquè parlant la gent s’entén